Skip to content

Hoe werk ik?

Centraal staat het kind of de jongere met zijn probleem of klacht. Samen gaan we op zoek naar een behandelvorm die past bij de uniekheid en eigenheid van het kind, oftewel een combinatie van zijn ‘kleuren’ en mijn deskundigheid. Zo krijgt elk kind maatwerk.

Ik observeer, onderzoek, verdiep me en pas me aan de belevingswereld van het kind of de jongere aan. De therapie richt zich niet alleen op de binnenwereld, maar ook op de buitenwereld van het kind. Die buitenwereld, het systeem rondom het kind of de jongere, zoals gezin, familie, club, vereniging en school, speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van het kind of de jongere.

Voor ouders

U kunt het kind zelf aanmelden. Allereerst volgt er een intakegesprek. Daarin kunt u mij informeren over uw ervaringen met het kind en de klacht, en uw kijk geven op het mogelijke ontstaan van de oorzaak.

Dan volgen er vijf wekelijkse sessies van een uur met het kind. Op basis van vertrouwen en respect kijk ik hoe het kind in elkaar zit en welk probleem het kind zelf ervaart.

Na die vijf sessies volgt er een oudergesprek en vertel ik u mijn ervaringen. Ik stel u mijn behandelplan voor zodat u weet waar we naartoe werken en waaraan u mogelijk een bijdrage kunt leveren.

Ter afronding van de sessies heb ik met u en het kind een evaluatie en eindgesprek.

Voor jongeren

Als je 16 jaar of ouder bent, kun je je zonder toestemming van ouders/verzorgers aanmelden. Als eerste maken we een afspraak voor een gratis kennismakingsgesprek. In dat gesprek kijken we samen waar je hulp bij kunt gebruiken en wat ik daarin voor je kan betekenen.